Praca nad projektem idzie do przodu, jednak ciężko oprzeć  się wrażeniu, że powstaje cała masa abstrakcji, a w zasadzie nie mamy jeszcze nic konkretnego. I póki co tak ma być! Ma powstawać masa interfejsów, żeby później kod był łatwiejszy do edycji i dzisiaj coś właśnie o nich, a mianowicie kolejna z zasad SOLID: zasada segregacji interfejsów.

Continue reading