Trwają pracę nad projektem easyGALib. Ostatnio miałeś okazję czytać o zasadzie odwracania zależności, a teraz kolej na coś co wynika z jej stosowania poniekąd, czyli wzorzec projektowy – fabryka abstrakcyjna.

Idąc konsekwentnie do przodu w postanowieniu, jakim jest pisanie owego bloga i tworzenie projektu, cały czas staram się stosować omawiane w tekstach zasady. Wszystko po to, aby końcowy kod był jak najbardziej elastyczny i nie skończył się słowami „najlepiej byłoby to napisać od nowa”, którymi bardzo często kończą się nieprzemyślane przedsięwzięcia programistyczne. Tak więc idąc tą ścieżką, nadal tworzę abstrakcje, które będą sercem easyGALib, a dopiero w dalszym etapie zajmiemy się szczegółowymi implementacjami, bo na pewno pamiętasz z ostatniego posta, że to szczegółowa implementacja zależy od abstrakcji, a nigdy odwrotnie!

Zacząłem więc od utworzenia klasy pozwalającej na wywołanie działania biblioteki:

public class GAMain
{
  private readonly IGeneticAlgorithmInput _input;
  private readonly IGAFactory _gaFactory;

  public GAMain(IGeneticAlgorithmInput input) {
    _input = input;
    _gaFactory = new GAFactory();
  }

  public Chromosome Execute()
  {
    IGABase ga = _gaFactory.GetGA(_input.Parameters.CromosomeType); 
    return null;
  }
}

Co my tu mamy? Konstruktor przyjmujący na wejściu cokolwiek implementującego interfejs zawierający dane potrzebne do działania algorytmu. Nie wiem czy zauważyłeś, nastąpiła drobna zmiana nazwy od ostatniego posta 🙂 Zapisujemy sobie go z konstruktora do prywatnego pola, aby móc swobodnie korzystać z niego w całej klasie. Idąc dalej, wreszcie pojawia się fabryka występujące w tytule! Na co to komu?

Działając na algorytmach genetycznych będziemy operować na różnego rodzaju danych – od stringów, po inty i dlatego dla każdego z nich będziemy musieli mieć nieco inną implementację działania samego algorytmu. Chcemy mieć możliwość swobodnego dostarczania odpowiednich implementacji i dlatego właśnie pojawia się nam wzorzec projektowy – fabryka abstrakcyjna.

Fabryka abstrakcyjna

Fabryka abstrakcyjna to konstrukcyjny wzorzec projektowy, który ma za zadanie tworzyć obiekty z określonej rodziny, ot cała idea. Dlaczego w nazwie pojawia się słowo abstrakcyjna? Ano bo już mówiliśmy, że kodem powinna rządzić abstrakcja, więc najwięcej będziemy korzystać z takiego interfejsu:

interface IGAFactory
{
  IGABase GetGA(ChromosomeType type);
}

Na wejście podajemy typ chromosomu, a w zamian mamy dostać konkretną implementację algorytmu genetycznego. Jak to będzie zrobione? W warstwie abstrakcyjnej zupełnie nas to nie interesuje i to jest plus wykorzystania fabryki abstrakcyjnej – jej implementację możemy dowolnie zmieniać, gdy np. uznamy że inaczej będziemy wytwarzać algorytmy, a i tak nie będzie to miało wpływu na resztę kodu. Na teraz implementacja wygląda tak:

class GAFactory : IGAFactory
{
  public IGABase GetGA(ChromosomeType type)
  {
    switch (type)
    {
      case ChromosomeType.StringChromosome:
        return GetGAString();
      case ChromosomeType.CharChromosome:
        return GetGAChar();
      case ChromosomeType.DoubleChromosome:
        return GetGADouble();
      case ChromosomeType.IntChromosome:
        return GetGAInt();
      default:
        return null;
    }
  }

  private IGAChar GetGAChar()
  {
    return new GAChar();
  }

  private IGADouble GetGADouble()
  {
    return new GADouble();
  }

  private IGAInt GetGAInt()
  {
    return new GAInt();
  }

  private IGAString GetGAString()
  {
    return new GAString();
  }
}

Fabryka abstrakcyjna skupia się więc na dostarczeniu metod do wytwarzania obiektów z jednej rodziny, a nie przejmuje się w jaki sposób to zostanie zrobione. W kodzie na razie jawnie tworzę instancję GAFactory, jednak z czasem mogę zdecydować, że zastosuję wstrzykiwanie zależności, albo napiszę inną klasę, która będzie dostarczać implementacje algorytmów genetycznych i bez żadnego problemu będę ją w stanie podmienić!


Widać więc, że warto być konsekwentnym w stosowaniu abstrakcji, zamiast szczegółowych implementacji, bo zaprocentuje to w sytuacji, gdy uznamy że czas na zmiany. Jeżeli zaciekawił Cię sam temat fabryki, warto zaglądnąć do tego posta po więcej podobnych wzorców i inne przykłady.